ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Zdravý životní styl

 Mgr. Daniela Radková,
19. 12. 2003
  • Článek v českém jazyce
  • This article is also available in English

Jako nepovinný předmět se vyučuje na naší škole od roku 1996. Důvodem pro zavedení Zdravého životního stylu byla transformace našeho školství, nutnost měnit metody a formy vzdělávání, ale především měnící se aspekty života kolem nás.

Zdravý životní styl představuje cestu k formování jedné z nejdůležitějších lidských hodnot – k úctě k životu a odpovědnosti za zdraví každého jedince. Přitom celý program vychází z komplexního chápání pojmu ZDRAVÍ. Zohledňuje vzájemně prolínající se aspekty zdraví fyzického, psychického a sociálního.

Burcující jsou statistické údaje o nízké úrovni zdraví v nejširším slova smyslu, o nárůstu výskytu civilizačních chorob, o šíření nákazy viru HIV, rostoucí rozvodovosti, potratovosti, promiskuity a kriminality, týrání a zneužívání dětí. Skupina dětí a dospívající mládeže je zvlášť rizikovou skupinou. Věnovat pozornost zdravému životnímu stylu na školách je investicí do budoucnosti naší společnosti, dítěte i školy.