Přípravné kurzy 2024

I ve školním roce 2023/2024 budou pro zájemce o studium nejen na naší škole organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté i čtyřleté studium. Rozsah je stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

pondělí: 19. 2. 26. 2., 4. 3., 18. 3., 25. 3. 2024
středy: 21. 2., 28. 2., 6. 3., 20. 3., 27. 3. 2024

Bude se vyučovat vždy v jeden den jeden předmět ve dvouhodinovém bloku. V případě koronavirového znemožnění prezenční formy kurzů proběhnou kurzy distanční formou.

Cena kurzů bude včas upřesněna.

Přihlášení do kurzů bude možné od 3. ledna do 9. února 2024 formou elektronické přihlášky, která bude dostupná zde, nebo osobně v kanceláři školy. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 16933761/0100, specifický symbol: 2024, variabilní symbol: uveďte prosím telefonní číslo zákonného zástupce. Do zprávy pro příjemce prosím napište PZ8 (u kurzů na osmileté studium) a PZ4 (u kurzů na čtyřleté studium), jméno a příjmení dítěte.

Přihlášku podejte nejpozději 9. února 2024, ke stejnému datu je také třeba uhradit poplatek. Do kurzů budou přijati všichni zájemci, kteří se přihlásí a zaplatí do stanoveného termínu, celkový počet není omezen. Potvrzení o přijaté platbě nezasíláme, rodiče však budou kontaktováni v případě nedohledání platby. Přihlášení dítěte po tomto termínu již nebude možné!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).