Povinně zveřejňované informace

1. Základní údaje
1.1 Název organizace Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
1.2 Sídlo organizace Františka Hajdy 1429/34, 700 30, Ostrava-Hrabůvka
1.3 Mapa mapa
1.4 Právní forma příspěvková organizace
1.5 IČ školy 00842745
1.6 IZO školy 000842745
REDIZO 600017451
1.7 Statutární orgán organizace Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy
1.8 Zástupce statutár. orgánu RNDr. Lukáš Slouka, zástupce ředitelky školy
1.9 Bankovní spojení 16933761/0100, Komerční banka, a.s.

2. Údaje o zřizovateli
2.1 Název zřizovatele Moravskoslezský kraj
2.2 Sídlo zřizovatele 28. října 117, 702 18 Ostrava
2.3 IČ zřizovatele 70890692

3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
3.1 Hlavním účelem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
3.2 Předmětem činnosti organizace je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou.

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní adresa Františka Hajdy 1429/34, 700 30, Ostrava-Hrabůvka
4.2 Telefonní ústředna 596 711 829
4.3 Webová adresa školy https://www.ghrabuvka.cz
4.4 E-mail kancelar@ghrabuvka.cz
4.5 ID datové schránky ehtfd7x
4.6 Provozní doba podatelny pracovní dny, 7:00-15:00 hod.

5. Pravomoci a působnosti ředitele školy jsou vymezeny § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon.

6. Pracovník určený k přijímání žádosti o poskytnutí informací, přijímání žádostí, podnětů, oznámení a stížností
Monika Sikorová, sekretariát
tel.: 596 728 693
e-mail: ghra@po-msk.cz

7. Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení je stanoven v souladu s platnými zákony
Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

8. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanoven v souladu s platnými zákony
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

9. Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy
Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy

10. Kontaktní osoby pro jednotlivé oblasti komunikace
Ředitelka školy Mgr. Šárka Staníčková
stanickova@ghrabuvka.cz
Zástupci ředitelky školy RNDr. Lukáš Slouka
slouka@ghrabuvka.cz

Mgr. Michaela Böhmová
bohmova@ghrabuvka.cz
Výchovný poradce Mgr. Vojtěch Vlček
vlcek@ghrabuvka.cz
Preventisté sociálně patologických jevů Mgr. Rostislav Hlaváč
hlavac@ghrabuvka.cz

Mgr. Gabriela Milatová
milatova@ghrabuvka.cz

11. Přehled nejdůležitějších právních předpisů
Přehled nejdůležitějších právních předpisů
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).