Zeměpisná olympiáda 2011 - školní kolo (AKTUALIZACE)

Pozor, změna termínů pro jednotlivé kategorie:
1) Kategorie B a C: 11. 2. 2011, 8:40 - 9:25, uč. 213
2) Kategorie A a D: 14. 2. 2011, 10:40 - 11:25, uč. 139

Za změnu termínu se omlouvám, L. Slouka


Vyhlašujeme nový ročník zeměpisné olympiády.


Vyhlášené kategorie a témata:
A - primy (matematický zeměpis, Země ve vesmíru, kartografie, děje v litosféře)
B - sekundy (Austrálie a Oceánie, Afrika, Atlantský oceán, Amerika)
C - tercie a kvarty (regionální geografie Evropy)
D - vyšší stupeň gymnázia (regionální geografie České a Slovenské republiky, fyzická geografie světa)


Termín školního kola: 14. 2. 2011 ve 13:25 hod.
Místo: posluchárna biologie (uč. 213)
Přihlašování: prostřednictvím přihlašovací listiny na nástěnce u laboratoře biologie

Bližší informace: osobně, mailem (u Lukáše Slouky), na Facebooku

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).