nahled

Závěrečné setkání projektu Cesta dějinami - období komunismu v Ostravě

eufond.jpg

10. prosince 2010 se na našem gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce konalo v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce gymnázií Ostrava-Hrabůvka a Gymnázia Strumień závěrečné setkání projektu Cesta dějinami - období komunismu.

Po mnohaměsíční práci na projektech studentů, přípravě kulturních a uměleckých vystoupení akce odstartovala po 9. hodině ve velké tělocvičně. Přijíždějící hosty vítal velký banner nad vchodem školy, stylová Škoda 120, zaparkovaná před budovou gymnázia i dvě desítky studentů s mávátky a vlaječkami. Mezi hosty setkání jsme mohli přivítat řadu významných osobností, např. europoslance a bývalého hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského, zástupkyni krajského úřadu PhDr. Janu Tománkovou, zástupce městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Radima Miklase, zástupce Euroregionu Silesia v Opavě Bc. Romana Tománka, pamětníka komunistické perzekuce Lea Žídka, ředitele firmy Intoza pana Tomáše Závadu. Od našich partnerů z polského gymnázia ve Strumieni k nám zavítala ředitelka školy Lilla Salachna-Brzoza se zástupcem Romanem Gądekem, koordinátorky projektu Kornelia Zubek a Claudia Chrapek, další tři polští pedagogové, 25 polských studentů a také zástupkyně magistrátu města Strumień paní Ewa Kuboszek Owsiany.

Úvodní slovo pronesl ředitel školy Mgr. J. Svrčina, který také přivítal hosty a poděkoval za spolufinancování projektu z Fondu mikroprojektu z EU a také všem našim příznivcům, kteří zajistili předfinancování projektu. Poté předal slovo vedoucímu projektu Mgr. V. Vlčkovi, který přiblížil historii dosavadní spolupráce obou škol, popsal průběh celého projektu a představil program závěrečného setkání. Za polského partnera vystoupila paní ředitelka Lilla Salachna-Brzoza, která upozornila na vzájemné odbourání jazykové bariéry v průběhu projektu a poděkovala tvůrcům a organizátorům celého projektu. Europoslanec Ing. Tošenovský vyzdvihl přeshraniční spolupráci a volbu tematického zaměření projektu s tím, že následně zavzpomínal na svá studentská léta na našem gymnáziu a pohovořil o svém vztahu k tématice komunismu.

První prezentovanou studentskou prací v rámci závěrečného setkání bylo hudební pásmo s pěveckým vystoupením studentů pod vedením Mgr. M. Zelenkové, které obsahovalo budovatelské písně - např. Dobrý den majore Gagarine a také ruskou lidovou píseň Kaťuša a tzv. „zakázané písně“ (směs písní J. Suchého a J. Šlitra, písničky anglické skupiny Beatles, píseň Bratříčku, zavírej vrátka Karla Kryla či známé skladby J. Nohavici Krabička cigaret a Kometa). Zpěv byl doprovázen hudbou na klavír, kytary či bubínky. Vše bylo doplněno průběžnou prezentací fotografií na dataprojektoru. Následovalo taneční vystoupení slezského folklóru našich studentů, členů Ondřejnice, mezi nimiž vynikali studenti z 2A4. Technické zázemí programu zajistil náš absolvent T. Oramus. Literární pásmo o tragických osudech politických vězňů připravili studenti 5B8 pod vedením Mgr. M. Böhmové.

Po krátké přestávce mohli přítomní vyslechnout velmi silné svědectví pamětníka komunistické perzekuce pana Lea Žídka, kterému nebylo umožněno po únoru 1948 s politických důvodů odmaturovat, přestože patřil k premiantům novojičínského gymnázia. Poté, co chtěl odejít studovat do západního Německa, byl zatčen a v roce 1953 odsouzen s dalšími přáteli na 8 let žaláře. Prožil peklo jáchymovských i příbramských uranových dolů a na svobodu byl propuštěn až v roce 1960. Musel ještě nastoupit na vojnu a nemohl už studovat na vysoké škole. Podařilo se mu dálkové dokončit maturitu, absolvovat programátorský kurz, ale pro svůj kádrový posudek nemohl povolání programátora nikdy vykonávat, pracoval tedy jako dlaždič nebo zásobovač. Beseda s panem Žídkem proběhla ve velké tělocvičně pro velký zájem dvakrát bezprostředně po sobě.

Besedu vystřídaly prezentace tématicky zaměřených výtvarných děl - velmi sugestivní Zeď totality s figurami politických vězňů za ostnatým drátem či výstava fotografií ve vstupním prostoru a hale školy, jež připravovala Mgr. M. Musialová především se studenty kvint. Příjemným překvapením pro polské hosty bylo vstupní slovo k výtvarným dílům i hudebním vystoupením studentů z 5B8 v polštině. Účastníci programu v hojném počtu také navštívili komentovanou výstavu dobových předmětů (tiskoviny, knihy, techniku, hračky, módu, propagandistické plakáty, odznaky, vlajky, sochy, známky atd.) ve sborovně, multimediální studentské prezentace (sekce humanitní - např. projekty o skautingu, gen. Píkovi, roce 1968, perzekuovaných ženách a přírodovědná sekce - následky práce v uranových dolech, ochrana přírody, osobnosti vědců), které byly celý den prezentovány jejich autory v učebně biologie a fyziky, promítání dokumentárních filmů o zločinech komunismu v 50. letech, které byly opakovaně pouštěny ve dvou učebnách, prezentaci internetových stránek projektu (www.ghrabuvka.cz/cestadejinami) či filmu o projektu pod taktovkou Mgr. M. Matušky v učebně IVT, či seznámení s osudy politických vězňů formou lístečků s mrazivými životopisy a vězeňskými fotografiemi jednotlivců. V průběhu celého dne bylo možné zhlédnout desítky prací ve formě plakátů a nástěnek z oblasti literatury, historie, zeměpisu, fyziku, biologie, které zdobily chodby a okna školy.

Celý program závěrečného setkání nebyl určen pouze hostům a studentům z partnerské školy, ale také našim studentům, kteří v průběhu dopoledne navštěvovali s vyučujícími jednotlivá stanoviště.

Vynikající výkony studentů i pedagogů snímala média: Česká televize pro regionální zpravodajství, zástupci Českého rozhlasu Ostrava, či periodik Deník a Dnes.

Čeští, polští pedagogové a hosté odpoledne společně poseděli v restauraci K-Trio, zatímco studenti pod vedením M.Musialové měli možnost si na památku vytvořit originálně batikovaná trika s logy projektu. Po nabitém dni a přátelském posezení odjeli naši polští hosté před 16. hodinou domů do Strumienie.

Celkem se na přípravách programu Závěrečného setkání podílelo 172 našich studentů + 13 pedagogů (M. Böhmová, J. Hortvík, M. Matuška, M. Musialová, P. Kolašín, M. Kotek, R. Kuldan, D. Nechvátalová, J. Rozehnal, L. Slouka, D. Štensová, V. Vlček, M. Zelenková). Jednotlivé aktivity programu navštívilo v průběhu dne více než 500 studentů našeho gymnázia. Všem zapojeným studentům a především pedagogům patří za skvěle odvedenou práci velký dík.

Projekt Cesta dějinami - období komunismu se uzavřel. Možná budeme cestou dějinami pokračovat...

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).