Zasedání Školské rady

Dne 12. 10. 2011 proběhlo první zasedání nově zvolené Školské rady. Jejími členy se po zářijových volbách stali:

  • zástupci rodičů a zletilých studentů – Ing. Magda Dirgasová, MUDr. Helena Horáková
  • zástupci pedagogického sboru – Mgr. Michaela Böhmová, Mgr. Eva Mittnerová, PhD.
  • Krajem byli do Školské rady dosazeni – prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD., doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Školská rada zvolila předsedkyni (M. Böhmová) a místopředsedkyni (M. Dirgasová). Dále byla všemi hlasy schválena Výroční zpráva za rok 2010/2011 a dohodnuta strategie Školské rady. Chtěli bychom aktivně přistupovat k záležitostem školy, přicházet s podněty a připomínkami i ze strany rodičů a tlumočit je vedení školy.

Výzva k rodičům studentů: Za celou Školskou radu bych Vás jako předsedkyně chtěla požádat, abyste se na nás obraceli s jakýmikoli podněty či připomínkami, které by se týkaly fungování školy (výuka, exkurze, zájmové činnosti, prezentace školy navenek...) Máte-li návrhy na rozšíření spektra činností na naší škole (aktivity, formy atd., o kterých třeba víte, že fungují jinde) obraťte se na nás. Své návrhy můžete zasílat na mailovou adresu předsedkyně (bohmova@ghrabuvka.cz) nebo zástupců rodičů (magdadirgasova@seznam.cz; helena.horakova@seznam.cz).

Rádi přijmeme Vaše nápady a společně přispějeme k ještě lepšímu fungování a pestřejšímu rozsahu aktivit naší školy.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).