Zasedání školské rady

Dne 8. 4. 2010 se konalo druhé zasedání školské rady za školní rok 2009/2010. Schůzky se zúčastnilo osm členů a hlavním programem jednání bylo schválení hospodářské zprávy za školní rok 2008/2009. Zpráva byla všem mailem doručena týden před setkáním, takže všichni byli s jejím obsahem seznámeni. Nebyly shledány žádné nedostatky a zpráva byla jednohlasně schválena. Žádné jiné podněty ani připomínky nebyly vzneseny.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).