Zasedání školské rady

Dne 9. 10. 2008 proběhlo první zasedání školské rady v obnoveném složení (uvedeno níže). Přítomni byli všichni členové.

Úvodní slovo, ve kterém shrnul činnost školy za poslední rok a nastínil plány pro rok příští, pronesl ředitel školy. Poté následovalo projednání a schválení jednacího řádu Školské rady, který byl schválen všemi přítomnými, volba předsedy Školské rady, kterým byla všemi přítomnými zvolena Mgr. Lucie Lužíková, chválení výroční zprávy školy za školní rok 2007/2008 a projednání a schválení změn ve školním řádu školy, vše bylo opět schváleno všemi přítomnými.

Školská rada ve školním roce 2008/2009 bude pracovat v tomto složení:

Ľubomír Košík lubomir.kosik@ovajih.cz
Ing. Milan Lesniak m.lesniak@atlas.cz
Mgr. Petr Opletal opletal@zslukasove.cz
JUDr. Šárka Skalská sskalska@ksoud.ova.justice.cz
Ing. Magda Dirgasová Magda Dirgasova@seznam.cz
Kateřina Kumpová katerina.kumpova@seznam.cz
Mgr. Jana Brachaczková brachaczkova@ghrabuvka.cz
Mgr. Lucie Lužíková luzikova@ghrabuvka.cz
Mgr. Šárka Staníčková stanickova@ghrabuvka.cz
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).