Zasedání školské rady

Dne 15. 10. 2009 se sešla školská rada. Přítomno bylo sedm jejích členů. Na programu byla volba předsedy školské rady, neboť ke konci loňského školního roku odstoupila s odchodem ze školy Lucie Lužíková. Novým předsedou byla šesti hlasy zvolena Michaela Böhmová, která je zároveň novým členem rady.

Hlavním bodem schůzky se stalo schválení Výroční zprávy za školní rok 2008/2009. Zpráva byla schválena bez jediného hlasu proti. Dále se projednaly další možné zlepšovací návrhy, na kterých by se v tomto roce mohlo zapracovat. Jedná se především o zajištění výběru ze dvou jídel ve školní jídelně, opravu chodníku před jídelnou, případně další možnosti zisku peněz pro školu.

Členové rady byli seznámeni s projekty, do nichž se škola zapojila či v průběhu roku zapojí a se způsobem jejich financování. Další jednání proběhne v druhé polovině tohoto školního roku.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).