Zasedání školské rady

Dne 11. 10. 2023 proběhlo první zasedání školské rady za přítomnosti nových členů. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Adéla Stillerová, dalšími členy jsou Mgr. Michael Grygar, za rodiče a zletilé žáky Martin Hlaváč a Ing. Tomáš Klimek a zřizovatelem byli do školské rady dosazeni RNDr. Marek Pomp Ph. D. a RNDr. Jan Veřmiřovský Ph. D.

Členové rady projednali a schválili jednací řád, který zůstává beze změn. Dále byla projednána Výroční zpráva za školní rok 2022/23, kterou si členové rady již dříve prostudovali a na prvním zasedání ji jednohlasně schválili.

Všichni členové školské rady vyzývají rodiče, aby se na ně obraceli se svými podněty či připomínkami k fungování gymnázia, stejně jako s návrhy na rozšíření spektra činností na naší škole. Školskou radu můžete kontaktovat na emailové adrese skolskarada@ghrabuvka.cz.

Rádi přivítáme vaše náměty a těšíme se na spolupráci.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).