Zasedání školské rady

Dne 20. 10. 2020 proběhlo první zasedání školské rady v novém složení. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Pavla Tlolková, dalšími členy jsou Mgr. Martin Kotek, za rodiče a zletilé žáky doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D., a Martin Hlaváč a zřizovatelem byli do školské rady dosazeni RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., a doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.

Členové rady upravili a schválili jednací řád, projednali připomínky ke školnímu řádu a jeho aktualizacím. Školní řád byl v aktualizovaném znění přijat. Projednána byla i výroční zpráva, k jejímuž schválení došlo způsobem „per rollam“ dne 23. 10. 2020 po jejím prostudování všemi členy školské rady.

Všichni členové školské rady vyzývají rodiče, aby se na ně obraceli se svými podněty či připomínkami k fungování gymnázia, stejně jako s návrhy na rozšíření spektra činností na naší škole. Jednotlivé členy můžete kontaktovat na těchto mailových adresách:

tlolkova@ghrabuvka.cz,
kotek@ghrabuvka.cz,
skikutac@skikutac.cz,
martin.hlavac@metamorfoza.cz,
petr.beremlijski@vsb.cz,
janvermirovsky@seznam.cz.

Rádi přivítáme Vaše náměty a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Zápisy z jednání školské rady

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).