Zasedání školské rady

Dne 19. 3. 2009 proběhlo druhé zasedání školské rady. Přítomno bylo sedm z devíti členů. Hlavním bodem programu bylo projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008, což se obešlo téměř bez připomínek, a dále projednání problematiky stravování ve školní jídelně.

Toto téma je aktuální již poměrně dlouho, jde zejména o možnost výběru ze dvou, případně více jídel. Nicméně, ačkoliv ze strany pracovnic jídelny nechybí ochota a chuť se do něčeho takového pustit, hlavním problémem zůstávají finance, potřebné na rekonstrukci jídelny, která by byla v tomto případě zřejmě nezbytná. Toto téma tedy zůstává na pořadu dne a školská rada se bude snažit hledat další možnosti jeho řešení.

Posledním bodem programu schůze bylo projednání dodatku školního řádu v oblasti výchovných opatření, který byl jednohlasně schválen všemi přítomnými.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).