nahled

Záložky do knih spojují školy

V letošním školním roce 2018/2019 se žáci ze třídy 1A8 zúčastnili česko-slovenského projektu "Záložky do knih spojují školy". Letošní zadané téma ilustrací na záložce "Pověsti, báje, bajky, pohádky neznají hranice" jsme zúžili na řeckou mytologii, konkrétně na antologii řeckých bohů. Každý žák na svou záložku nakreslil antického boha, kterého si vylosoval a o kterém si musel zjistit co nejvíce informací, aby ilustrace odpovídala zadání. K záložce pak každý žák přiložil osobní dopis pro svého zatím neznámého kamaráda z partnerské slovenské školy, která nám byla přidělena. Tou letos bylo Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci. Ze Slovenska jsme pak obdrželi záložky s ilustracemi na téma převážně českých večerníčků.

Nyní je již na každém, zda na organizovanou výměnu záložek a víceméně formální korespondenci mezi školami naváže ta skutečně osobní, která třeba přeroste v kamarádství. Tím by se poslání a hlavní myšlenka tohoto projektu naplnily nejvíce.

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).