Zájmové kroužky

V letošním školním roce nabízíme studentům našeho gymnázia širokou škálu zájmových kroužků. Zápis do nich probíhá do 30. září u jednotlivých vyučujících. Vzhledem k tomu, že kapacita některých kroužků nemůže být neomezená, doporučujeme zapsat se do nich co nejdříve. V případě, že u kroužku není uvedena přesná doba konání, bude tak učiněno na základě domluvy se zájemci. Není-li uvedeno jinak, začnou kroužky fungovat od začátku října.

Florbalová liga

vedoucí kroužku: M. Dymáčková
 • určeno pro všechny studenty, počet neomezen, nábor v září, první schůzka 20. 9.
 • doba konání: úterý, středa 14.15 – 15.45 (upřesněno bude podle počtu zájemců)

Volejbalový kroužek

vedoucí kroužku: R. Kuldan
 • určeno pro všechny studenty, první schůzka: 24. 9.
 • doba konání: pondělí 14.30 – 15.45

Kroužek první pomoci

vedoucí kroužku: J. Sládková, Klára Kozelková a Adam Kocmánek (5A8)
 • určeno pro všechny studenty
 • doba konání: pondělí 14.30 - 15.30, první schůzka 1. 10.
 • obsah: základy první pomoci, obvazová technika, historie Červeného kříže, pořádání charitativních sbírek, dne boje proti AIDS, příprava na soutěž Hlídky mladých zdravotníků a terénní víkend s praktickými zásahy

Dramatický kroužek

vedoucí kroužku: M. Böhmová
 • určeno pro všechny studenty
 • doba konání: čtvrtek 7.00 – 7.45, první schůzka 27. 9.
 • obsah: nácvik divadelních her pro veřejná vystoupení, práce s hlasem, mimikou, gesty...

Robotický kroužek

vedoucí kroužku: P. Kolašín, M. Matuška
 • určeno pro všechny studenty
 • termín konání: čtvrtek 14.30 – 16.30, první schůzka 20. 9.

Kroužek latiny

vedoucí kroužku: externí lektor Mgr. M. Morcinek
 • kurz bude otevřen podle zájmu studentů
 • obsah: dva kurzy latiny přírodovědného zaměření a jeden kurz latiny humanitního zaměření

Pěvecký sbor Silencio

vedoucí kroužku: bude upřesněn
 • určeno pro všechny fanoušky sborového zpěvu (především populárních písní), nábor v průběhu září
 • doba konání: středa 14.30 - 16.00, podle počtu zájemců

Němčina pro pokročilé

vedoucí kroužku: Mgr. Ivana Kvasnicová
 • nábor v září, termín bude domluven dle zájmu studentů

Liga sudoku

vedoucí kroužku: M. Kotek
 • více informací v tomto článku
 • určeno pro všechny studenty
 • termín konání: začátek říjen 2018, liga nebude mít stanoven pravidelný termín konání, jednotlivá utkání si budou zájemci domlouvat přímo s p. Kotkem
 • obsah: souboj zájemců v sudoku, celoroční akce, body za jednotlivá vyluštění, možnost semináře o tipech na rychlé vyřešení