Zájezd Nizozemsko

Spousta tulipánů, „spousta bakterií“ a mnoho dalšího. I to je Nizozemsko. Pojeďme společně poznat nejen přírodní krásy Nizozemska. Zájezd proběhne v dubnu příštího roku a je určen žákům kvint až septim a 1. až 3. ročníků.

Přihlášení a registrace na zájezd jsou možné od pondělí 1. 4. 2019 od 12:00 hod. přímo prostřednictvím webových stránek cestovní kanceláře. Návod na přihlášeníNávod na přihlášení

Zájezdu se mohou zúčastnit studenti bez kázeňských přestupků, a to do data odjezdu. V případě, že dojde k porušení školního řádu, bude student ze zájezdu vyloučen a bude povinen za sebe zajistit náhradníka, tj. jiného studenta naší školy.

Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav studenta.

Cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění, tj. pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna. V ceně nejsou zahrnuty vstupy do objektů, které navštívíme (viz program zájezdů).

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).