nahled

Zájezd do Londýna a Walesu

Zúčastnili jsme se úžasného výletu do Anglie. Po opravdu dlouhé cestě autobusem, kdy jsme projeli několika evropskými zeměmi, jako například Belgií či Holandskem, jsme dorazili do Londýna, abychom mohli poznat místní památky a parky. Zjistili jsme, že anglické trávníky jsou opravdu anglické. Na konci dne jsme byli ubytováni v luxusním hotelu, který  vypadal jako malý hrad.

Druhý den jsme obdivovali krásnou přírodu Walesu a zříceninu Tinterského opatsví. Poslední den jsme navštívili znovu Londýn, kde jsme viděli nejen Big Ben a Buckinghamský palác, ale i další velmi významné památky tohoto nádherného města. Mnozí z nás si domů odnesli nejen nezapomenutelný zážitek, ale i pocit, že bychom v budoucnu chtěli všichni v Londýně bydlet.

Jakub Konečný, 1A4


Vyráželi jsme v pondělí  4. 4. 2011 v šest hodin od parkoviště u polikliniky. Jeli jsme cestou přes Německo, Holandsko, Belgii a Francii. V Calais jsme se ve 4:45 nalodili na trajekt a už v sedm hodin ráno jsme byli u Greenwichského parku.

První den našeho pobytu ve Velké Británii jsme navštívili nultý poledník, jeli jsme lodí po Temži do centra města, kde jsme si prohlédli známé památky, jako třeba „The Tower of London“. Menší problém u mě nastal při přecházení cest – v Británii se jezdí po levé straně, takže nakonec  jsem vždy uvěřila houfu a vydala se s ním do vozovky. Kvečeru jsme vyrazili k místu našeho ubytování v Bristolu.

Další den ráno jsme se vydali směrem k  Walesu. První zastávka byla v Tintern Abbey- ruiny cisterciáckého opatství. Pokračovali jsme do Cardiffu,  hlavního města Walesu. Tam jsme měli rozchod a procházeli se po pěších zónách. Cestou zpět do Bristolu jsme se podívali do skanzenu, který se věnoval životu lidí ve Walesu, a do Catherphilly – vesničky s typickým hradem s vodními příkopy.

Poslední den našeho pobytu v Anglii jsme strávili opět v Londýně. Nejvíce se mi asi líbila projížďka velkým kolem „London Eye“. I když se mi z té hloubky pode mnou udělalo trošku špatně, vidět celý Londýn shora je nezapomenutelný zážitek. Odpoledne jsme měli asi čtyřhodinový rozchod na „Oxford Street“, která je opravdu hodně dlouhá a její součástí je mnoho obchodů. Tam jsme si nakoupili suvenýry, pak prošli celým Hyde parkem, u autobusu na nás čekala teplá večeře. Okolo osmé hodiny jsme vyrazili na cestu zpět směr Ostrava, ale mně osobně se domů vůbec nechtělo. Cesta mi uběhla mnohem rychleji, asi proto, že jsem ji skoro celou prospala.

Zájezd se mi velice líbil, a kdybych měla možnost jet příště zase, neváhala bych.

Barbora Kašparová, 3B8

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).