Zájezd do Británie

Milí studenti, pojeďte s námi začátkem října do Británie!

Přihlášení a registrace na zájezd jsou možné od pátku 24. 1. 2020 od 12:00 hod. přímo prostřednictvím webových stránek cestovní kanceláře. Návod na přihlášení Návod na přihlášení

Zájezdu se mohou zúčastnit studenti bez kázeňských přestupků, a to do data odjezdu. V případě, že dojde k porušení školního řádu, bude student ze zájezdu vyloučen a bude povinen za sebe zajistit náhradníka, tj. jiného studenta naší školy.

Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav studenta. Žádáme rodiče, aby zvážili účast svého dítěte v případě, že trpí častými nevolnostmi v dopravních prostředcích, a to vzhledem k tomu, že se velká část výpravy absolvuje v autobuse a na lodi.

Cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění, tj. pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna. V ceně nejsou zahrnuty vstupy do objektů, které navštívíme (viz programy zájezdů).

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).