Zájezd do Británie

Milí studenti, pojeďte s námi v září 2023 do Británie!

Přihlášení a registrace na zájezd jsou možné od úterý 14. 3. 2023 od 18:00 hod. přímo prostřednictvím webových stránek cestovní kanceláře.

Zájezd je určen pro studenty letošních kvint-septim a 1.-3. ročníku. Zájezdu se mohou zúčastnit studenti bez kázeňských přestupků, a to do data odjezdu. V případě, že dojde k porušení školního řádu, bude student ze zájezdu vyloučen a bude povinen za sebe zajistit náhradníka, tj. jiného studenta naší školy.

Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav studenta. Žádáme rodiče, aby zvážili účast svého dítěte v případě, že trpí častými nevolnostmi v dopravních prostředcích, a to vzhledem k tomu, že se velká část výpravy absolvuje v autobuse a na lodi.

Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování v rodinách, komplexní cestovní pojištění, tj. pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna. V ceně nejsou zahrnuty vstupy do objektů, které navštívíme (viz programy zájezdů).

Návod na přihlášeníNávod na přihlášení

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).