Zadání projektu

Projekt "Poznávací zájezd" je určen pro žáky třídy 2B8. Výstupy projektu budou vybírány v 1. červnové hodině zeměpisu. Jeho cílem je "přinutit" žáky shromáždit informace o evropských zemích a jejích zajímavých místech. Žáci by tak měli v rámci výuky zeměpisu nejen obdržet penzum geografických informací a naučit se, kde tyto informace získávat, ale měl by se u nich také probudit zájem o cestování a poznávání cizích zemí.

Zadání:

Představ si následující situaci:
Jsi majitelem cestovní kanceláře, která se specializuje na poznávací zájezdy. Tvým úkolem je "uspořádat" jeden takový poznávací zájezd po přidělené evropské zemi. Výstupem projektu pak bude plakát (nejméně rozměru A3), který bude obsahovat program takového zájezdu. Zjisti si tedy, například na internetu nebo v nějaké konkrétní cestovní kanceláři, které údaje jsou u jejich zájezdů uváděny.

A co by tedy na plakátu mělo být? Například název a logo tebou vymyšlené cestovní kanceláře, informace o tom, pro koho je zájezd určen, informace o způsobu dopravy, cena zájezdu a informace o tom, co je do ní zahrnuto, ale hlavně by jeho součástí měl být podrobný program cesty (která zajímavá místa budou navštívena). Protože se bude hodnotit nejenom faktická stránka projektu, ale také jeho "estetické" provedení, doplňte plakát i o vhodné obrázky či fotografie.

V případě nejasností vám zodpovím jakékoliv dotazy

Lukáš Slouka

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).