nahled

Za poznáním historie v době gotiky a vlády Lucemburků

Naše gymnázium si připomnělo letošní výročí narození významného českého panovníka Karla IV.

Předmětová komise dějepisu pozvala skupinu historického šermu Pernštejni s pořadem Gotika – život za vlády Lucemburků. Žáci nižšího gymnázia viděli a aktivně prožili zajímavou přehlídku panovníků této dynastie. Rozhodně neudělali škole ostudu ani vědomostmi, ani nasazením při rytířském klání.

Zástupci tříd se s vámi podělí o zážitky.

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 jsme se přenesli do doby Lucemburků. Z naší velké tělocvičny se stal šlechtický dvůr 14. století. Rytířskému turnaji přihlíželi žáci tercií a sekund. Herci nás postupně seznámili se všemi českými panovníky z rodu Lucemburků. Součástí programu byla i ukázka dobových kostýmů. Když rytíři vznesli výzvu, vrhli se někteří ochotní spolužáci do napínavého utkání s dřevci. Naši statečnou výherkyni Klárku pasovali tou nejudatnější rytířkou. Ke konci si pánové připravili ukázku opravdového boje s meči. Celou akci bychom zhodnotily jako povedenou a skvělou formu výuky dějepisu.

Barča a Hanka Vašíčkovy, Klára Spáčilová a Adéla Nečesaná z 3B8Představení Pernštejnů se nám velmi líbilo. Herci nás dokázali jak kostýmy, tak mluvou nebo historickými kulisami vtáhnout do děje, konkrétně do období Lucemburků. Hezké bylo, že zapojili do představení i studenty, aby jim pomohli znázornit historické souboje. Ukázali nám a popsali rytířskou výzbroj a brnění. Poté nám předvedli pravý rytířský souboj různými zbraněmi a všechny to velmi pobavilo. Zbyl i čas na pár dotazů. Zazvonil zvonec a pohádky byl konec.

Nela Michalíková, Tereza Chvílová a Honza Hájek za 2A8Ve čtvrtek 22. 9. jsme se zúčastnili představení šermířů z Pardubic. Nebyl moment, kdy by se na pódiu nic nedělo, prostřednictvím animátorů v kostýmech jsme se přenesli do doby vlády Lucemburků. Představení nechyběl humor. Někteří ze studentů si sami vyzkoušeli nějaké středověké disciplíny. Vše krásně zakončil dynamický souboj, při kterém doslova létaly jiskry.

Jana Doležalová, 3A8nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).