nahled

Za jarním aspektem - botanická exkurze do Poodří

Dne 16. 4. 2009 absolvovala třída 5A8 pod vedením Mgr. Evy Stádníkové a Mgr. Barbory Kajfošové odbornou botanickou exkurzi do Poodří.

Hlavním cílem byla PR Polanský les, která byla vyhlášena v roce 1970 za účelem ochrany původního lužního lesa se slepými rameny řeky Odry a s množstvím zachovaných tůní. Rezervace se nachází na levém břehu řeky Odry a od roku 1991 je součástí CHKO Poodří.

Lužní lesy mají velmi dobře vyvinuta všechna vegetační patra, a to jak mechové, tak bylinné, keřové i stromové, ve kterém dominují zejména duby, buky, habry, topoly a javory (mléč, klen, babyka). Pro "bylinkáře" je pak lužní les nejzajímavější na jaře, kdy bylinné patro využívá toho, že stromy ještě nemají listy, a tak k povrchu půdy proniká nejvíc slunečního záření.

Během exkurze se i díky odbornému výkladu obou vedoucích mohli studentky a studenti seznámit s typickou vegetací tzv. tvrdého luhu. K vidění byli například podbílek šupinatý, bažanka vytrvalá, sasanky pryskyřníkovitá, orsej jarní, česnek medvědí řeřišnice luční, dymnivka dutá či hvězdnatec čemeřicový.

Pestrost flóry lužního lesa pak mohli studenti zkonfrontovat při prohlídce vegetace na přilehlých loukách.

Věříme, že právě osobní zkušenosti a zážitky pomohly studentům uvědomit si pestrost jarní přírody, ekologické vztahy v lužním lese a v neposlední řadě také fakt, že i na území Ostravy je možné nalézt "divokou přírodu" téměř nedotčenou činností člověka.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).