nahled

Z učebny výtvarné výchovy

V naší škole a v jejím blízkém okolí žije spousta tvorů, potvorů, pišišvorů a zvířátek. Některé můžete zastihnout v čilém ruchu za bílého dne, jiní ožívají za tmy, někteří jsou družní a nevyhýbají se kontaktům, jiní jsou plaší a není lehké je zahlédnout. Zachytit objektivem fotoaparátu studenty, zajíce, bažanty, žluny, myši, psa, učitele, pana školníka lze celkem snadno, ale najít a zvěčnit bytosti na níže přiložených obrázcích už takovou samozřejmostí není. Největší zásluhu na tom mají žáci z 4B8, kteří jsou autory těchto mazlíků.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).