nahled

Zájezd do jižního Španělska

Neskutečné zážitky z červnového zájezdu jsme ještě nestačili vstřebat, a je tu nová příležitost. Tentokrát studentům nabízíme katalánský skvost Barcelonu, Město umění a věd ve Valencii a k tomu perly Andalusie: města Córdobu, Granadu a Sevillu. Přihlásit se můžete do 23. 9. 2019 u profesorů Kopečkové, Vlčka a Hlaváče a následně na stránkách cestovní kanceláře PRO TRAVEL.

Zájezdu se mohou zúčastnit studenti tercií, kvart a vyššího gymnázia bez kázeňských přestupků, a to do data odjezdu. V případě, že dojde k porušení školního řádu, bude student ze zájezdu vyloučen a bude povinen za sebe zajistit náhradníka, tj. jiného studenta naší školy.

Podmínkou účasti je rovněž uzavření klasifikace a dobrý zdravotní stav studenta. Žádáme rodiče, aby zvážili účast svého dítěte v případě, že trpí častými nevolnostmi v dopravních prostředcích, a to vzhledem k tomu, že se velká část výpravy absolvuje v autobuse.

Cena zahrnuje 6x ubytování se snídaní, komplexní cestovní pojištění, tj. pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna. V ceně nejsou zahrnuty vstupy do objektů, které navštívíme (viz program zájezdu).

Program zájezduProgram zájezdu
nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled