When I am alone

Literární soutěž SPUSA dává českým a slovenským studentům angličtiny příležitost vyjádřit se tvořivě a svobodně na obecné téma a současně se zdokonalit v anglickém jazyce.

Každoročně vyhlašujeme nové téma soutěže. V minulých letech to byla například tato témata:  Silence, Colors, The Lessons You've Taught Me, How people play, The Globe, I visited the Earth in 2112, které bylo loňským tématem.

Letošní téma zní:  When I am alone

Pravidla:

  • Vítáme jakékoliv myšlenky, nápady a interpretace týkající se daného tématu. Příspěvky budou posuzovány v první řadě na základě jejich původnosti a literární kvality, až poté na základě gramatické správnosti.
  • Příspěvky mohou být napsány v libovolné literární formě: poezie nebo próza, fikce nebo skutečnost, ale musí být vždy původní. Překlady ani kopie nebudou akceptovány.
  • Obsah práce se musí nějakým způsobem dotýkat zadaného tématu i kdyby jen nepřímo
  • Práce musí být napsané na počítači nebo psacím stroji a jejich rozsah nesmí řádově přesáhnout tyto limity: žáci ZŠ (do 15 let ) 300 slov, studenti střední kategorie (16-18 let) 500 slov, univerzitní kategorie (19-26 let) 600 slov. Rozhodující k zařazení do jednotlivých kategorií je datum narození k 31. březnu 2013.
  • Soutěžící nesmí být rodilými mluvčími anglického jazyka.
  • Uzávěrka soutěže je 31. březen 2013.
  • Práce nebudou pisatelům vráceny, ani není v našich silách vstupovat do přímého kontaktu s jednotlivými účastníky. Vítěze budeme kontaktovat přímo telefonicky nebo e-mailem.
  • Součástí všech prací musí být jméno účastníka a tyto informace: datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, místo studia (škola) a dobrovolně zdroj, od kterého se účastník o soutěži dověděl. 

Posuzování prací:

Všechny příspěvky budou anonymně třikrát čteny a poté posuzovány nezávislou komisí složenou ze spisovatelů, učitelů angličtiny a dalších profesionálů. Předsedou komise je český spisovatel pan Jiří Stránský.

Soutěž je podporována Americkým velvyslanectvím v Praze a je doporučená MŠMT ČR.

Příspěvky do soutěže mohou být posílány e-mailem na adresu info@spusa.cz nebo poštou: Vzdělávací Středisko SPUSA, Na Poříčí 6, Praha 1, 110 00, Česká Republika.

Více informací najdete na www.spusa.cz.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).