Výzva rodičům - Projekt Cesta dějinami - období komunismu

eufond

Vážení  rodiče,

našemu gymnáziu se v roce 2009 jako jedné z mála škol v Moravskoslezském kraji podařilo uspět ve výběrovém řízení grantů Euroregionu Silesia, financovaného z fondů EU, a to s projektem Cesta dějinami. Tento projekt byl v průběhu roku 2009 realizován ve spolupráci s polským gymnáziem ve Strumieni, s nímž už 3 roky úspěšně spolupracujeme. Naši studenti se zúčastnili exkurzí, tématicky spjatých s 2. světovou válkou a holocaustem v ČR - exkurze do Prahy, Terezína a Lidic, v Polsku do Osvětimi, Krakova či Varšavy. O této tématice vypracovávali prezentace, projekty, výtvarné práce, nacvičili hudební vystoupení, připravili fotovýstavu aj. Ty prezentovali pro své spolužáky a kolegy z Polska během setkání v Ostravě 27. listopadu 2009 a 11. prosince ve Strumieni. Aktivit v rámci projektu se zúčastnilo  přes 140 studentů našeho gymnázia a 7 pedagogů.

Vzhledem k úspěchu projektu Cesta dějinami a zájmu studentů jsme se rozhodli na rok 2010 vytvořit jeho pokračování - projekt Cesta dějinami - období komunismu a chceme ve spolupráci s polským gymnáziem ve Strumieni pokračovat, a to v tématice poznávání období 1945 - 1989. Do projektu bude zapojeno 13 pedagogů a předpokládáme účast 150 našich studentů. Studenti se budou moci zúčastnit exkurzí, např. do Prahy, Plzně, Příbrami či Zlatých Hor a do Dlouhých Strání, v Polsku pak do Lodže a opět Varšavy. Budou opět vypracovávat projekty, prezentace, a to v oblasti dějin, literatury, společenských věd, zeměpisu, biologie, fyziky, hudební a výtvarné výchovy a informatiky. Z projektu bude studentům stejně jako doposud hrazena větší část nákladů na dopravu, ubytování, jídlo, vstupné. Pro jejich práci na projektech bude pro školu  z grantu zakoupen další digitální fotoaparát, kamera, dataprojektor, notebooky, hudební aparatura, velké množství literatury, tématických CD, DVD.

Projekt Cesta dějinami - období komunismu na rok 2010, který jsme předložili ke schválení v rámci Euroregionu Silesia v Opavě, opět uspěl a byl schválen. Projekt má rozpočet ve výši 600 000 Kč. Podmínkou uskutečnění projektu je ze strany Euroregionu Silesia jeho předfinancování z vlastních prostředků. Po uskutečnění projektu - v polovině roku 2011 - nám bude z fondů EU proplaceno 85% všech nákladů, zbývajících 15% nákladů musíme uhradit z vlastních zdrojů. Do února 2010 musíme prokázat připravenost zahájit projekt a také skutečnost, že disponujeme 600 000 Kč. Už se nám podařilo zajistit 200 000 Kč.

Proto se naléhavě obracíme na Vás. Velmi by nám pomohly sponzorské dary, ale i půjčky na dobu 2 let. Může se jednat o desetitisíce, ale i o částky 5 000 - 10 000 Kč, s ohledem na skutečnost, že naši školu navštěvuje téměř 600 studentů. Věříme, že se nám podaří nalézt dostatečný počet ochotných rodičů. V případě větších sponzorských darů jsme schopni nabídnout dlouhodobou reklamu pro Vaši firmu, např. vyvěšení loga na budově školy či ve vestibulu budovy, taktéž na akcích školy (školní ples, akademie, vánoční koncert), které navštěvuje vždy několik set osob.

Projekty Cesta dějinami a Cesta dějinami - období komunismu jsou jednou z mála možností, jak zkvalitnit technické vybavení školy a realizovat výuku zajímavějšími formami. Chceme našim studentům nabídnout možnost cestování, práci s moderními technologiemi, komunikaci se zahraničními studenty. Pokud se rozhodnete projekt finančně podpořit, kontaktujte třídního učitele Vašeho dítěte. Peníze pak můžete po sepsání sponzorské nebo výpůjční smlouvy poslat na konto nadace Pro Gymnasium: č. ú. 19-9916040257/0100, variabilní symbol 090109, specifický symbol 1948.

V případě větší částky sponzorského daru či půjčky kontaktujte ředitele gymnázia Mgr. J. Svrčinu (tel. 602 502 805, e-mail: svrcina@ghrabuvka.cz) nebo vedoucího projektu Mgr. V. Vlčka (tel. 731 717 897, e-mail: vlcek@ghrabuvka.cz). Děkujeme za vaši podporu.


Mgr. Josef Svrčina, ředitel gymnázia a předseda občanského sdružení Pro Gymnasium
Mgr. Vojtěch Vlček, vedoucí projektu

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).