Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země

Tak jako každý rok je i letos vyhlášena školní soutěž ke Dni Země. Tato výtvarná a fotografická soutěž probíhá na naší škole v rámci environmentální výchovy, která se realizuje prostřednictvím výuky v různých předmětech, především však v rámci biologie, chemie a zeměpisu, jejichž předmětové komise ve spolupráci s komisí výtvarné výchovy tuto soutěž vyhlašují.

Téma letošního kola je "STROMY A JEJICH ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ". Je zcela na vás, jak toto téma uchopíte a ztvárníte. Své představy můžete prezentovat jakoukoliv výtvarnou či fotografickou technikou, rovněž formát není nijak omezen. Své práce prosím odevzdejte do KONCE DUBNA v kabinetě výtvarné výchovy nebo biologie. A jako tradičně budou nejzajímavější práce vystaveny ve školní hale a na nástěnce u biologie a ty nejlepší pak oceněny knižní poukázkou.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).