Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země 2012

Tak jako každý rok, i letos je vyhlášena školní soutěž ke Dni Země. Tato výtvarná a fotografická soutěž probíhá na naší škole v rámci environmentální výchovy, která se realizuje prostřednictvím výuky v různých předmětech, především ale v rámci biologie a zeměpisu, jejichž předmětová komise ve spolupráci s komisí výtvarné výchovy tuto soutěž vyhlašuje.

Téma letošního kola je "Můj domov". Je zcela na vás, jak toto téma uchopíte a ztvárníte, co si pod pojmem "Můj domov" každý představujete. Své představy můžete prezentovat jakoukoliv výtvarnou či fotografickou technikou, též formát není omezen. Své práce ale prosím odevzdejte do 20. 4. 2012 v kabinetě výtvarné výchovy nebo v kabinetě biologie.

A jako tradičně - nejzajímavější práce budou vystaveny ve školní hale a ty nejlepší pak oceněny knižní poukázkou.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).