Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země 2011

Prosím všechny zájemce o účast ve fotografické části soutěže, aby své práce odevzdali nejpozději 2. 5. 2011! Později odevzdané práce nebudou do soutěže zařazeny.

Stalo se již tradicí, že se jako hlavní bod oslav Dne Země koná na naší škole výtvarná a fotografická soutěž. V minulosti se sešla řada kvalitních prací, proto věřím, že tomu tak bude i letos.

Zúčastnit se mohou všichni žáci školy i její učitelé, kteří mají zálibu ve výtvarné činnosti nebo ve fotografování. Motivem pak může být nejen chuť se aktivně oslav Dne Země zúčastnit, ale také možnost vyhrát pěknou cenu v podobě knižních poukázek.

Témata soutěže:

a) pro výtvarné práce: VESMÍR

b) pro fotografické práce: TECHNICKÝ DETAIL

Termín pro odevzdání prací: 13. 4. 2011

Vaše podepsané práce označte třídou a odevzdávejte je do uvedeného termínu Lukáši Sloukovi v kabinetu biologie nebo Magdaleně Musialové v kabinetu výtvarné výchovy. Fotografie do soutěže odevzdávejte v "papírové" podobě (event. i v elektronické), aby mohly být vystaveny v prostorách školy i na internetových stránkách.

Odpovědi na případné dotazy ohledně pravidel soutěže vám rád zodpoví Lukáš Slouka.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).