nahled

Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země 2008

Také letos v rámci oslav Dne Země proběhla výtvarná a fotografická soutěž. Téma letošního ročníku znělo: "Svět je plný barev".

V kategorii fotografie se na 1. místě umístil Jakub Kadlec ze 7B8, na 2. místě se umístil Jakub Adámek ze 6A8. Mezi výtvarnými pracemi z prim a sekund porotu nejvíce zaujaly práce studentek 2B8: Barbory Tomíčkové a Magdalény Chlebounové (obě obsadily 1. místo), 3. místo obsadila Eva Hostovičáková ze stejné třídy. Mezi staršími studenty se na 1. místě umístila Aneta Kluková ze 4A8, 2. místo obsadila Monika Chromičová ze 6B8 a 3. místo Kateřina Hroncová rovněž z 4A8.

Také letos měly práce výbornou úroveň. Ty nejzajímavější, včetně oceněných, si můžete prohlédnout v hale školy, fotografie byly vystaveny na nástěnce u laboratoře biologie. Poděkování patří panu Petru Lyčkovi za sponzorování letošního ročníku.

Všem vítězům blahopřeji a věřím, že v příštím roce bude mít soutěž minimálně tolik účastníků, jako v tom letošním.

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).