Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země 2007

Tradiční součástí oslav Dne Země je na naší škole výtvarná a fotografická soutěž, pořádaná předmětovou komisí biologie. Každým rokem je soutěž tematicky zaměřená, letos to bylo na proměny přírody v ročních obdobích.

Jako tradičně měla i letos soutěž vysokou úroveň. Proto měla porota nelehkou úlohu určit pořadí vítězů.

V kategorii fotografie se vítězkou stala Vendula Hejnová ze třídy V.a, v kategorii výtvarných prací pak obsadila 1. místo Zuzana Brachaczková ze stejné třídy. Oceněny porotou byly také práce Radky Folkové ze VI.a, Pavla France z III.b a Evy Hostovičákové z I.b.

Velký dík patří nejen všem soutěžícím, ale také kolegyni Magdaléně Musialové, která nejden vytvořila studentům dobré podmínky pro jejich tvorbu, ale také připravila pro potěchu oka nás všech ze soutěžních prací nádhernou výstavku v hale školy.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).