nahled

Výstava k 350. výročí od smrti Jana Amose Komenského

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

Moudrá slova jednoho z našich velikánů, filosofa, biskupa Jednoty bratrské, pedagoga Jana Amose Komenského.

Narodil se v březnu 1592 v Nivnici u Uherského Brodu, při studiích byl podporován Karlem starším ze Žerotína, později vystudoval univerzitu v německém Heidelberku. Působil jako rektor gymnázia a kněz Jednoty bratrské v Přerově a Fulneku. Po Obnoveném zřízení zemském v roce 1628 byl nucen odejít jako nekatolík do exilu. Pobýval v polském Lešně, Londýně, Stockholmu, Amsterodamu, kde také zemřel.

Během svého života napsal přes dvě stě děl, např. filosofické dílo Labyrint světa a ráj srdce, učebnici latiny Orbis pictus, sbírku starých pořekadel Moudrost starých Čechů či pedagogické dílo Didactica magna.

Od září se mnozí naši studenti zapojili do projektu, který nám měl připomenout tuto nezapomenutelnou osobnost úzce spjatou nejen s našimi dějinami, ale i s reformami školství.

Studenti vytvářeli originální výtvory, nejlepší z nich jsme umístili na chodbu před knihovnou našeho gymnázia. Vzhledem k nestandardní době jsme se rozhodli vystavené práce alespoň vyfotit a umístit na web naší školy. Všem ostatním studentům, kteří se do tohoto projektu zapojili, děkujeme za spolupráci.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).