Výsledky přijímacího řízení

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, zákonní zástupci uchazečů, rozhodnutí o  přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním tohoto seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Zápisové lístky se nepoužívají.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách (oborech). Škola může toto uvolněné místo obsadit teprve v dalším kole přijímacího řízení.

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5, neodvolává se na uvolněná místa. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání přijaté v důsledku opravných a podobných prostředků nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru středního vzdělání. S případnými nejasnostmi se obracejte na sekretariát školy.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).