Výsledky okresního kola olympiády českého jazyka

Dne 3. dubna 2023 proběhlo ve Středisku volného času v Ostravě okresní kolo olympiády českého jazyka. Naši školu reprezentovaly studentky kvarty B – Magdaléna Vaštylová, která obsadila pěkné 10. místo, a Bára Štrymplová, jež se umístila také na pěkném 17. místě.

5. dubna se pak konalo okresní kolo v kategorii druhé, ve které jsme také měli své zástupce. Isabela Hermová ze 7B8 se umístila na krásném 7. místě a Matěj Kotala z 2A4 na místě 36.

Studentům gratulujeme a děkujeme jim za reprezentaci školy.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).