nahled

Výročí Jiřího z Poděbrad

V březnu si studenti našeho gymnázia připomněli výročí 550. let od smrti významného českého panovníka, Jiřího z Poděbrad (Jiřík z Kunštátu a Poděbrad). Co bylo podstatou?

Vytvořit obrázek, aplikaci, hru, komiks, plakát, koláž, zpracovat vlastní video, prostě cokoliv související se životem, odkazem krále Jiřího z Poděbrad. Naši studenti prokázali značnou míru kreativity a jejich výtvory si můžete i v době „covidové“ prohlédnout na webu naší školy.

Jiří z Poděbrad a Kunštátu

*23.4. 1420 – +22.3. 1471

Jiří se již jako čtrnáctiletý chlapec zúčastnil bitvy u Lipan a postupně získával své první politické zkušenosti. Po boku svého velkého učitele Hynka Ptáčka z Pirkštejna zasedal na zemském sněmu a po jeho smrti se stal i nejvýraznější osobností východočeských landfrýdů.

Roku 1452 byl sněmem zvolen za zemského správce a fakticky vládl za nezletilého krále Ladislava Pohrobka. Jiří jako zemský správce stabilizoval domácí poměry a upevnil i mezinárodní postavení českého státu. Zprvu úspěšná spolupráce zemského správce s mladým králem se postupem času změnila a došlo i ke sporu, který se později stal předmětem spekulací o královraždě. Moderní výzkumy však prokázaly Jiřího nevinu, Ladislav zemřel na vzácnou formu leukémie. Po smrti Ladislava Pohrobka byl roku 1458 zvolen českým králem, mimo jiné prvním králem, který pocházel z řad domácí šlechty.

Mezi jeho úspěchy lze počítat obnovení těžby stříbra v Kutné Hoře, ražbu českého groše, podporu řemesel, obchodních cest a zahraničního obchodu. Českého krále můžeme považovat za velmi pokrokového panovníka, neboť navrhl a prosazoval vytvoření Ligy křesťanských princů, instituci, která měla řešit mezinárodní konflikty. Ve spolupráci s Antoniem Marinim připravili listinu Congregation Concordie, v níž je položena myšlenka mezinárodního společenství evropských zemí a vytvoření arbitrážního soudu, který měl trestat narušitele míru a mezinárodního řádu v Evropě. Cílem bylo přispět k omezení konfliktů mezi evropskými státy, vytvořit křesťanskou jednotu proti tureckému nebezpečí a omezit vliv papeže. Přestože jeho návrh nebyl za jeho života vyslyšen, je považován za první středověký pokus o evropskou integraci.

Dne 22. března 1471 v nedožitých jednapadesáti letech zemřel, tělesné ostatky husitského krále, jak byl nazýván, byly uloženy ve Svatovítské katedrále.


Peterková Karolína - prezentacePeterková Karolína - prezentace
Gemrot Jakub, postup instalace pro Minecraft 1.16.5Gemrot Jakub, postup instalace pro Minecraft 1.16.5
nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).