nahled

Výměnný pobyt s Francií

Naše gymnázium opět organizuje výměnný pobyt se školou v Bourg en Bresse. Letos přijeli Francouzi už koncem ledna. I přes zimní období tady prožili skvělý program. Náplní pobytu byla tradiční prohlídka Ostravy, Dolních Vítkovic a exkurze do Osvětimi. Připravili jsme také novinku v podobě celodenního programu v Alliance francaise, který byl zaměřen na dobu totality. Součástí byla i videokonference s českou disidentkou žijící ve Francii. Paní Ivanka Lefeuvre vyprávěla o svém životě v totalitním Československu a o okolnostech svého nuceného vystěhování do Francie.

O víkendu připravily rodiny našich žáků vynikající program. Mnozí navštívili Prahu, Moravský kras a Beskydy. Mladí Francouzi poznali život na českých školách a v rodinách. Žáci sexty zrovna absolvovali taneční kurzy, kam pozvali své zahraniční kamarády. Podařilo se nám zajistit i setkání s místostarostkou našeho obvodu, paní D. Hrabovskou, která předala dárky radnice. Následně se objevil článek v březnovém čísle Jižních listů.

Naše skupina se se svými francouzskými kamarády hodně sblížila a bylo vidět, že si opravdu rozumí. Výměnný pobyt je reciproční a všichni se už těšíme na setkání a pobyt ve Francii, kam pojedeme začátkem června.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).