Vybíjená - školní pravidla

 • Hrací doba je 2 x 7 minut.
 • Hrací plochu tvoří prostor volejbalového hřiště, čáry nejsou součástí hrací plochy. Zámezím se rozumí prostor za zadní čarou volejbalového hřiště.
 • V poločase se mění strany a míč rozehrává družstvo, které nerozehrávalo v prvním poločase.
 • Hráč může vybíjet po přihrávce spoluhráče nebo pokud zachytí rozehrávku soupeře. Míč se mezi tím nesmí dotknout země.
 • Před prvním vybitím nemusí být přihráno přes pole soupeře.
 • Míč se nesmí záměrně kutálet, musí být přihráván ve vzduchu. Také nesmí být záměrně odbíjen  a blokován (např . volejbalovým způsobem). Je povoleno jen chytání a házení míče. Za úmyslné odbíjení nebo kutálení ztrácí družstvo míč.
 • Vybíjet mohou všichni hráči v poli i v zámezí, nesmí se vybíjet z boku (hráč musí mít obě nohy za prodlouženou úrovní boční čáry). Z boku se může pouze nahrávat.
 • Hráč je vybit, je-li zasažen míčem hozeným soupeřem. Nemůže být vybitý míčem odraženým od země nebo od jiného hráče (vybitý je pouze první hráč). Vybitého hráče  určí rozhodčí.
 • Chytí-li hráč míč hozený soupeřem a pustí jej, je vybitý.
 • Hráč není vybitý, pokud od něj odražený míč chytí spoluhráč (ne soupeř).
 • Po vybití hráče rozhodčí přeruší hru a ukáže na vybitého hráče, který opustí hrací pole, aniž by šlápl na čáru, vymezující hřiště. Pokud na čáru šlápne, získává míč soupeř.
 • Hra pokračuje na pokyn rozhodčího. Míč má to družstvo, jehož hráč byl vybitý, pokud ten správně opustil hřiště.
 • Pokud jsou všichni hráči v poli vybití, nastupuje do pole kapitán, který má pouze jeden život. První ránu nemá nabitou. Po hřišti se může pohybovat s míčem.
 • Jakýkoliv dotyk čáry, která vymezuje hřiště je hodnocen jako přešlap a družstvo je potrestáno ztrátou míče.
 • Pokud hráč uhne před hozeným míčem a přitom přešlápne čáru nebo se čáry či zámezí dotkne jakoukoliv částí těla, je považován za vybitého. Pokud hráč míč chytí, ale přešlápne čáru nebo se dotkne plochy mimo hřiště, ztrácí jeho družstvo míč. Pokud je hráč vybitý a přešlápne, jeho družstvo ztrácí míč.
 • S míčem je dovoleno udělat jen jeden krok vpřed a dva kroky vzad, pokud hráč v poli není sám. Pokud hráč drží míč a udělá více než jeden krok ztrácí jeho družstvo míč.
 • Hráč nesmí držet míč déle než tři sekundy, jinak družstvo ztrácí míč.
 • Ve vlastním poli i v zámezí je dovoleno přihrávat míč nejvýš dvakrát. Třetí přihrávka už musí jít přes soupeřovo pole nebo musí být míč hozen na soupeře. Pokud je přihrávek víc, družstvo ztrácí míč.
 • Vysoké přihrávky přes pole soupeře, které nelze zachytit mohou být pouze tři.
 • Sebrání míče ležícího na soupeřově poli či zámezí nebo vyrážení míče z rukou soupeře není dovoleno. Míč ve vzduchu náleží tomu, kdo jej chytí. Je zakázáno driblovat v soupeřově poli.
 • Zdržování hry se trestá ztrátou míče.
 • Po skončení poločasu si nevybití hráči sednou a vybití zůstanou stát, aby je bylo možno spočítat.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).