Výběrové řízení na odstranění havarijního stavu kanalizace

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na odstranění havarijního stavu kanalizace.

Důvod: Stávající svislé kanalizační potrubí je s ohledem na stáří 30 let ve velmi špatném stavu. V předchozím období bylo řešeno několik havarijních stavů na tomto potrubí formou lokálních oprav. Pro zamezení škod vlivem zatékání do budovy školy vypisujeme výběrové řízení na výměnu svislých kanalizačních rozvodů.

Dokumentace k nahlédnutí a možnost prohlídky v místě ve dnech 7. a 8. 7. 2011 po předchozí domluvě se statutárním zástupcem školy Mgr. Kamilem Štěpánem - telefon 602 502 806.

Písemnou nabídku zašlete na adresu školy do 13. 7. 2011 do 12 hod.

V nabídce uveďte:

  • a) technické řešení
  • b) záruční podmínky
  • c) termín provedení (upřednostňujeme červencový termín)
  • d) cenu


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).