Vybavení školy

V současné době patří Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace ke školám s docela pěkným vybavením. Všichni pracovníci školy jsou umístěni v kabinetech, kde mají k dispozici PC s celodenním připojením na internet, přírodovědné předměty mají k dispozici laboratoře, výuka jazyků probíhá v několika jazykových laboratořích, škola má dvě tělocvičny, posilovnu, učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy i prostorné společné šatny.

Vyučovací metody jsou postupně doplňovány novými způsoby výuky v návaznosti na postupné vybavování moderní vyučovací technikou. Studenti si tak mohou ověřit své teoretické znalosti v praktických cvičeních v laboratořích, mohou bezprostředně sledovat jevy při praktických demonstracích v posluchárnách či laboratořích chemie, biologie a fyziky.

Výrazné vybavení mají též laboratoře uvedených přírodovědných předmětů, které jsou místem praktické výuky. V laboratoři biologie jsou k dispozici laboratorní stoly s mikroskopy, mikroskop s kamerou. Laboratoř fyziky má na experimenty mnoho fyzikálních pomůcek, kameru, digifotoaparát, video, počítač a programy Mathematica CalcCenter apod. Technické vybavení chemické laboratoře umožňuje vykonat řadu až neobvyklých praktických pokusů. Posluchárny biologie, chemie i fyziky jsou vybaveny moderní technikou, vyučujícím a žákům jsou k dispozici dataprojektory, videorekordéry, počítače s DVD mechanikou a s připojením k internetu.

Kromě třiceti počítačů ve dvou učebnách výpočetní techniky byla počítači doplněna i učebna humanitních předmětů, kde mohou žáci přímo ve vyučovacím procesu využívat připojení k internetu.

Počítače však nejsou žákům přístupné pouze vyučovacích hodinách, ale i o přestávkách, kdy mohou žáci používat počítače umístěné v hale školy, kde ostatně také mohou na svých vlastních noteboocích využít wifi připojení k internetu. Hala školy se tak stala centrálním místem v prostoru školy, kde pulzuje žákovský život o přestávkách i v jiné mimovyučovací době. Za nepříznivého počasí se zde konají společenské akce, besedy s hosty ve škole, koncerty apod. Hala školy sousedí s atriem školy, které plní úlohu haly školy v době příznivého počasí. Pohled do atria školy v době plného rozkvětu zeleně a okrasných dřevin je jednoznačně relaxačním místem v prostorách školy.

Běžnou skutečností se stala služba studentům v kopírovacích pracích na kopírce v hale školy.

Areál výtvarné výchovy má kompletní vybavení keramické dílny, ve sbírce hudební výchovy je kvalitní zvuková technika, domácí kino Panasonic, DVD přehrávač, videopřehrávač, dílna má zahradní techniku nutnou k plynulé údržbě venkovního areálu. Ve škole je v provozu bufet.

Projekt venkovního sportovního areálu s umělohmotným povrchem přímé běžecké dráhy, oválem pro delší běhy a víceúčelovým hřištěm začal být skutečností, ovšem pouze v etapách podle finančních možností. V současné době je dokončena přímá běžecká dráha s umělým povrchem a víceúčelové hřiště, které má povrch betonový a čeká na finance na umělohmotný povrch. (Foto: Sportovní den školy a běžecká klání na umělohmotné dráze 110 m)

Zásluhou dotací Ministerstva životního prostředí v rámci projektu Slunce do škol byl ve škole postupně zprovozněn fotovoltaický demonstrační systém a fototermický demonstrační systém, který otevírá obzor našim studentům v oblasti netradičních zdrojů energií.

Dva podzimní pohledy do atria školy, kde se pořádají různé akce, např. předávání maturitních vysvědčení. A třetí pohled na atrium školy v zimě.

Prostor šaten je již dlouhou dobu vybaven individuálními šatnovými skřínkami, které jsou žákům přiděleny po celou dobu jejich studia ve škole. Celý šatnový prostor je pod dozorem kamerového systému, což umožnilo snížit počet krádeží v šatnách na minimální míru. Šatny sousedí s moderní výměníkovou stanicí, která rovněž patří do vlastnictví školy.

Pozornost si zaslouží i vybavení živými exempláři v laboratoři biologie, kde můžete pozorovat život hadů i akvarijních ryb.

    

Stále však usilujeme o modernější a kvalitnější vybavování školy. V současné době bude postupně realizována i venkovní ekologická učebna.

Věříme, že se o skutečném stavu vybavení školy přesvědčíte na vlastní oči a navštívíte nás třeba na Den otevřených dveří. Těšíme se na vás.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).