Volby do školské rady

Na základě §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se dne 4. června 2008 uskutečnily volby do školské rady.

Volby z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo 43 oprávněných voličů (ze 45 registrovaných). Byli zvoleni Š. Staníčková (41 hlasy), J. Brachaczková (30 hlasy) a L. Lužíková (29 hlasy).

K volbám třetiny zástupců školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se ze 492 oprávněných voličů k volbám dostavilo a odevzdalo své hlasovací lístky 393 voličů. Byli zvoleni tito kandidáti: JUDr. Š. Skalská (348 hlasů), Ing. M. Dirgasová (315) a Kateřina Kumpová (259).

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).