Vnější ekologická učebna

V úterý 30. září 2008 proběhla slavnostní kolaudace vnější ekologické učebny. Na slavnostní akt byli pozváni hosté z krajského úřadu, magistrátu města, obecního zastupitelstva obvodu Ostrava-Jih, zástupci školské rady i pedagogičtí pracovníci školy. Po krátkých projevech hostů, mezi kterými nechyběl ani starosta obvodu Ostrava-Jih, pan Karel Sibinský, nebo pan Ľubomír Košík – zástupce školské rady, byla páska slavnostně přestřižena náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje paní Jaroslavou Wenigerovou a ředitelem gymnázia – panem Josefem Svrčinou.

Všechny zúčastněné po přivítání chlebem, solí a sklenicí vody čekala ukázková hodina využití vnější ekologické učebny. Program se studenty třídy 4B8 připravila paní kolegyně Daniela Radková. Mohli jsme tak vidět možnosti, jak se dá tento netradiční učební prostor využít – šlo např. o výuku dendrologie, ekologického chování (v podobě ekologického binga či výuku separování odpadů) a ochrany životního prostředí na Ostravsku.

O výuku v nové učebně pod širým nebem bude jistě zájem. Svědčí o tom každoročně pohled do atria školy, ve kterém probíhá výuka vždy, kdy to jen trochu povětrnostní podmínky dovolí. Vnější ekologická učebna navíc umožní využívat tabule a rozšířit výuku i na celý školní pozemek. Věřím, že učebna bude svému účelu spolehlivě sloužit mnoho let!

Děkujeme Magistrátu města Ostravy, společnosti Avirunion, a.s. a všem přispěvatelům občanského sdružení Pro Gymnasium, s jejichž finanční pomocí se podařilo vnější ekologickou učebnu vybudovat.


"; show_thumb2("photos/2009/eko/EKO kolaudace 061.jpg"); show_thumb2("photos/2009/eko/EKO kolaudace 079.jpg"); show_thumb2("photos/2009/eko/01_ekoucebna.jpg"); ?>

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).