Vítězové lingvistické olympiády

19. listopadu se zhruba 50 studentů našeho gymnázia rozhodlo potrápit mozkové závity, vyzkoušet si svůj jazykový cit a logické uvažování a vrhli se na lingvistickou olympiádu. Úkoly byly opět víc než nesnadné a vyžadovaly velkou soustředěnost.

Na úvod se studenti museli poprat s jazyky washo (mluví jím asi 20 lidí na pomezí Kalifornie a Nevady) a mangarrayi (původní australský jazyk) a zjistit, jak se v těchto jazycích tvoří množné číslo. Vydechnout jim nedal ani jazyk mwangwego (africký jazyk, který navíc nepoužívá latinku). Třetí úkol se týkal jazyka zialo (nigerokonžský jazyk), v němž účastníci měli odhalit systém tvoření přivlastňovacích zájmen. Hlavu mnohým zamotala i baskičtina či kazachština. Že není možné překládat z češtiny do některého z těchto jazyků, když jste daný jazyk nikdy neviděli? Naši studenti dokázali, že to možné je.

A jak si naši studenti s úkoly poradili? Aby se člověk stal úspěšným řešitelem, musel dosáhnout 41 bodů. O nesnadnosti olympiády svědčí i to, že se daného bodového skóre podařilo dosáhnout jen čtyřem studentům.

  • 1. místo: Geržová Jana (49 bodů)
  • 2. místo: Buchtová Iva (46 bodů)
  • 3. místo: Chrápková Kateřina (42,5 bodů)
  • 4. místo: Petrásková Renata (42 bodů)

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a Janě Geržové budeme držet pěsti v národním kole.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).