Velká literární soutěž

Je začátek prosince, venku mrzne, že by psa nevyhnal, a to je ten pravý čas uvařit si dobrý čaj, zalézt pod deku a ponořit se do četby nějaké zajímavé knihy. Těžko bychom tedy hledali lepší dobu pro naši literární soutěž, která zachvátila celou školu. Přihlásilo se všech dvacet tříd na škole a soutěžit se bude po dobu čtyř měsíců. Studenti budou dostávat na každý měsíc dva úkoly, které budou odtajněny vždy až na začátku daného měsíce. Pak už je jen na nich, jak si s nimi poradí. Každý úkol bude obodován, závěrečný součet pak rozhodně o třech finalistech, které bude v dubnu čekat velký souboj o finanční ceny. Soutěží se ve dvou kategoriích – studenti nižšího a studenti vyššího gymnázia.

A protože je nejvyšší čas odtajnit první dva úkoly, pojďme na to:


Úkoly na prosinec

1. Detektivní pátrání po úryvcích z knih:

V prostorách školy jsou na různých nástěnkách (pouze na všem přístupných místech – ne v kmenových třídách, kabinetech ani na toaletách či ve školníkově bytě!!!) umístěny očíslované úryvky z knih. Studenti nižšího gymnázia pátrají po úryvcích vytištěných na oranžovém papíře, studenti vyššího gymnázia hledají texty na žlutém papíře. Vaším úkolem je poznat autora a název díla a odhalit věcnou chybu (chybné jméno postavy...), která se do ukázky vloudila.

Úryvky slouží všem, proto je, prosím, nesundávejte, neodnášejte či jinak nepoškozujte. Chceme si zasoutěžit a pobavit se, ne dělat si naschvály a pokazit soutěž!!!

Tabulku k zaznamenání splněného úkolu obdržíte v knihovně. Tamtéž pak vyplněnou tabulku odevzdejte nejpozději do 22. 12. Hodnotit se bude množství správně vyplněných informací.

2. Limeriky

Zadání tohoto úkolu je totožné pro obě soutěžní kategorie: seznamte se s tím, co je to limerik, a vytvořte 5 – 10 vlastních limeriků vztahujících se k Ostravě a jejím částem; své výtvory doplňte příhodnými nonsensovými ilustracemi taktéž vlastní tvorby a odevzdejte na papíře formátu A3 v knihovně nejpozději 22. 12. Označení třídy uveďte na zadní straně.

Inspirovat se můžete tvorbou E. Leara, E. Frynty či J. Žáčka a jeho dílem „99 dědečků a 1 babička“. Hodnotit se bude kvalita a vtipnost limeriků, dodržení formy i grafická úprava.

Byli jedni studenti z Gymnázia - Ostrava,
počítačové hry, mobil, televize, to byla jejich potrava,
teď k nim však knihy skrz soutěž míří,
pestřejší stravu tak mají na talíři
ti knižní labužníci z Gymnázia – Ostrava.
Těšíme se na vaše zajímavé výtvory!


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).