nahled

Velká cena ZOO Ostrava 2010

Jednou z mnoha aktivit, které směrem ke školám vyvíjí ZOO Ostrava, je Velká cena ZOO - tedy soutěž, v níž pětičlenná družstva žáků škol našeho regionu soutěží v biologických znalostech. Vzhledem k zaměření instituce, jakou ZOO je, jsou většinou tématem soutěže živočichové. Letos na jaře došlo ke změně, kdy byly soutěžním oborem dřeviny v ČR.

Každoročně naše škola vysílá do soutěžního klání po 4 družstvech ve dvou kategoriích, z každého ročníku "nižšího" gymnázia po jednom. Letos se povedlo do finále postoupit družstvu našich prim ve složení Michaela Blaťáková, Karolína Kuchařová, Markéta Makarová, František Benda (všichni z 1B8), kapitánem družstva byl Tony Skřipčák (z 1A8). Ze 133 družstev obsadili v úvodním kole vynikající 6. místo. Ve finálovém klání se jim sice už tak nevedlo, ale zvážíme-li, že botaniku budou žáci probírat teprve v sekundě, je možno i celkové 9. místo hodnotit jako velký úspěch.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a družstvu prim blahopřejeme k výbornému výsledku.

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).