Vánoční koncert 2006

Vánoční koncert pěveckého sboru a studentů školy se uskutečnil pro studenty, rodiče a veřejnost 14. prosince 2006 v odpoledních hodinách v atriu naší školy. Tomuto vystoupení předcházelo 13. prosince celodenní soustředění všech účinkujících.

V programu zazněly známé i méně známé vánoční písně v pestrých úpravách jak pro vokální, sborové, tak i instrumentální provedení. Nechybělo rovněž dramatické vystoupení, které se studenty připravil profesor V.Vlček.

Velký podíl na organizaci tohoto koncertu měli nejen účinkující, ale také studenti, kteří zajišťovali nahrávání na DVD a fotodokumentaci, rovněž pak vyučující profesorky M. Vašíčková a J. Veselá.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).