Úspěšné zakončení projektu Modernizace počítačových učeben a vybavení jazykových učeben

20180924projekt.png
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006141
Ukončení projektu: 30. 9. 2018

Předmětem projektu byla modernizace dvou počítačových učeben a čtyř jazykových učeben Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, p.o., v ceně cca 1200 000 Kč, přičemž 90% částky je financováno ze zdrojů EU, 10% hradí škola z vlastního rozpočtu.

Počítačové učebny v celkové kapacitě 34 žákovských míst jsme vybavili díky projektu novým nábytkem, počítačovou technikou, dataprojektory, klimatizací a kvalitním zastíněním oken. Opraveny byly rovněž elektrorozvody a podlahové krytiny.

Jazykové učebny jsme taktéž vybavili počítačovou technologií, dataprojektory, keramickými tabulemi a reprosoustavami.

Při realizaci projektu bylo dbáno na to, aby učebny mohli využívat i hendikepovaní žáci (např. na invalidním vozíčku).

V rámci projektu došlo také k úpravě atria školy – instalace laviček a košů, výsadba zeleně. Zkvalitněna tak byla nejen pracovní stránka pobytu žáků ve škole, ale i ta relaxační.

Hlavním cílem projektu byla modernizace počítačových a jazykových učeben, zkvalitnění klíčových kompetencí žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích, a tím zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).