Úspěchy našich studentů ve výtvarných soutěžích

Mezi obory, ve kterých naši studenti sklízí úspěchy, patří i výtvarná tvorba. V nedávných dnech proběhlo vyhodnocení dvou výtvarných soutěží, do kterých byly zaslány práce našich studentů. Celostátní soutěže "Česko mýma očima aneb Vzkaz pro mého kamaráda do Norska" se zúčastnilo 10 našich studentů ve dvou věkových kategoriích, z nichž každá měla jiný námět práce - v nižší kategorii to bylo "Místo v ČR, které mám rád" a ve vyšší kategorii "Osobnost z české historie". Všechny práce měly vynikající výtvarnou úroveň, zvláště pak bych ocenila práce Jakuba Kubise, Ivony Szturcové z 3B8, Gabriely Holubové, Katky Špundové, Barbory Kašparové či Tomáše Šindela z 5B8.

V nebývalé konkurenci, kdy odborná porota vybírala ze 7 215 zaslaných prací z celé republiky pouhých 30 nejlepších ve své kategorii, nakonec postoupila do závěrečného finále práce Ivony-Marie Szturcové. Její úspěch je o to cennější, že Ivona uspěla v konkurenci žáků i ze základních a středních uměleckých škol, kteří se také soutěže účastnili, a je také jedinou oceněnou z Ostravy. Finále této celostátní soutěže proběhne za přítomnosti velvyslance Norského království na konci června ve Žďáru n. Sázavou a budeme Ivoně přát, aby její práce s názvem "Ostrava-Dolní Vítkovice" byla vybrána mezi 10 nejlepších a putovala na výstavu do Norska.

Druhou výtvarnou soutěží, ve které byli naši studenti úspěšní, je soutěž "Požární ochrana očima dětí". Mezi vyhodnocenými vítěznými pracemi za okres i kraj jsou všechny tři zaslané práce našich studentů, a to Agáty Pelikánové, Otto Pompa z 2B8 a Evy Barvíkové z 2A8 a měli by postoupit do kola republikového.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).