nahled

Úspěchy našich mladých dějepisářů na celostátní úrovni

To, že občas rozhodují desetiny a setiny, ví každý aktivní sportovec. O tomto pravidlu se mohla přesvědčit i naše Hanka Vojkůvková z 4A8, která se probojovala do finále 50. ročníku dějepisné olympiády. Po senzačním výkonu jí uteklo 2. místo pouze o tři body a skončila na fantastickém 7. místě. Jak celé státní kolo probíhalo? Pro účastníky celostátního kola bylo povinností napsat práci věnující se některé z barokních památek v regionu, ze kterého soutěžící pochází. K práci bylo nutné vytvořit pracovní list a aplikovat jej v reálné výuce. Oba tyto požadavky zvládla Hanka na výbornou. V závěrečné fázi musela úspěšně napsat test z teoretických znalostí a druhého dne obhájit svou práci před odbornou komisí. Komise pečlivě posuzovala všechny aspekty, které rozhodovaly o umístění soutěžícího. O tom, že šlo o velmi vyrovnané klání a rozhodovaly setiny bodů, se můžete přesvědčit na odkazu výsledkové listiny.

Druhým velkým úspěchem byl postup Michala Dušenky z 7B8 do celostátního kola 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Co obnáší práce na SOČ? Hlavně odhodlání, vůli, píli a trpělivost. Michal si na začátku zvolil obor, který jej baví – historie.  Poté vybral regionální téma, které nebylo doposud komplexně zpracováno. Tímto tématem byla historie Věznice Heřmanice. Michal zpracoval text na základě písemných pramenů, odborné literatury, interních publikací Vězeňské služby ČR, archivních pramenů, ale také pomocí metody oral history, kdy vedl rozhovory s pamětníky, kteří zastávali různé funkce ve věznici Heřmanice před rokem 1989. Jaký byl výsledek? Michal přehledně zmapoval historii věznice v letech 1959-1989 a i nadále se chce této problematice věnovat. V rámci SOČ obsadil krásné 13. místo, ale již nyní sklízí plody svého úsilí – vedení Věznice Heřmanice se rozhodlo využít jeho výzkum pro vydání publikace k historii věznice.

Oba naši soutěžící odvedli obrovský kus práce a příkladně reprezentovali nejen sebe, ale i naše gymnázium a celý Moravskoslezský kraj.  Kromě osobního uspokojení byli studenti oceněni vedením naší školy v podobě poukázek na nákup knih a panem starostou Bednářem věcnými dary.

Věřím, že na úspěchy našich studentů naváží i další, které tímto vyzývám k účasti na dalších ročnících.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).