nahled

Úspěch v celostátní výtvarné soutěži TVK Brno

Stejně jako loni i letos jsme obeslali prestižní výtvarnou soutěž, kterou již 9. rokem pořádá Katedra výtvarné výchovy Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s mnoha dalšími kulturními institucemi. Soutěž je určena žákům jak všeobecně, tak umělecky zaměřených středních škol a gymnázií. Letošní ročník nesl název "Pod povrch". V značné konkurenci získala Sára Mostýnová a Kája Škereňová z kvarty B 2. místo za kolážovou animaci a kvinteto hochů z kvinty A (Matěj Kačmář, Matyáš Urbanovský, Jan Píža, Dominik Holaň a Tomáš Janáč) obdrželo Zvláštní ocenění poroty za sérii asambláží. Zatímco loni jsme získali ocenění za fotografii, letos jsme se v této kategorii museli "spokojit" s tím, že jsme byli alespoň mezi těmi, kteří postoupili do užšího výběru - fotografické práce žáků z 4A8 (Jakub Dubravec a Klára Kozelková) byly vystaveny mezi vybranými v brněnské funkcionalistické vile ERA, kde se konala vernisáž i výstava nejlepších a vítězných prací.

Je skvělé vědět, že pořád existují mladí lidé, kteří mají fantazii i odvahu, že se nespokojí s povrchní líbivostí a laciností a dokážou jít "pod povrch"; že dokážou vidět a objevovat krásu tam, kde ji většina nehledá.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).