nahled

Úspěch kroužku První pomoci

Ve středu 29. 5. 2013 se studentky kroužku První pomoci zúčastnily soutěže Hlídky mladých zdravotníků na ZŠ Zelená v Ostravě. Soutěžily v nelehkých disciplínách - v praktické části v poskytování první pomoci při různých situacích (výbuchu plynu, zasažení elektrickým proudem, krvácivých stavech apod.), transportu a obvazové technice, v teoretické části pak musely prokázat znalosti v oblastech z historie Červeného kříže a znalostech v poskytování první pomoci.

I přes náročnost celé soutěže se naše studentky prosadily a získaly 2. a 3. místo z 9 zúčastněných družstev. K tomuto úspěchu jim velmi blahopřejeme a věříme, že v příštím ročníku se umístí na první příčce!

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).