ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Úspěch kroužku První pomoci

29. 05. 2013
 Mgr. Jana Sládková,
03. 06. 2013

Ve středu 29. 5. 2013 se studentky kroužku První pomoci zúčastnily soutěže Hlídky mladých zdravotníků na ZŠ Zelená v Ostravě. Soutěžily v nelehkých disciplínách - v praktické části v poskytování první pomoci při různých situacích (výbuchu plynu, zasažení elektrickým proudem, krvácivých stavech apod.), transportu a obvazové technice, v teoretické části pak musely prokázat znalosti v oblastech z historie Červeného kříže a znalostech v poskytování první pomoci.

I přes náročnost celé soutěže se naše studentky prosadily a získaly 2. a 3. místo z 9 zúčastněných družstev. K tomuto úspěchu jim velmi blahopřejeme a věříme, že v příštím ročníku se umístí na první příčce!