Ultimate Frisbee - pravidla

Pravidla jsou převzata a upravena pro školní potřebu dle oficiálních pravidel (ČALD). Autorem úpravy je Adam Matěj.

Ultimate frisbee je bezkontaktní týmový sport založený na fair play, respektu, soutěživosti a zábavě.

Hrací disk: hraje se s jakýmkoli diskem schváleným WFDF, který má 27 cm v průměru a 175g váhy.

Hrací plocha: hraje se na travnatém hřišti o rozměrech přibližně 100/37 metrů, kde jsou na obou stranách koncové zóny, ve kterých se snaží týmy skórovat. Koncové zóny jsou po celé šířce hřiště a dlouhé 23 metrů. Celý obvod i základní čáry (lajna koncové zóny více v hřišti) jsou zvýrazněny jako v klasickém fotbale a na všech rozích jsou výrazné a viditelné značky (kužely). Mimo hrací plochu je aut. Lajny nejsou součástí hřiště.

Tým: na hřišti je během hry z jednoho týmu nejvíce 7 a nejméně 5 hráčů. Týmy musí mít své dresy, odlišující se od protihráčů. Týmy jsou buď mužské, ženské nebo smíšené. Je možné neomezené střídáni, avšak pouze mezi bodem a výhozem, výjimkou je střídání pro zranění. Střídat se může neomezený počet hráčů.

Bod: hraje se nejčastěji na 15 vítězných bodů, může se však hrát například jako ve volejbale na 21 rozdílem o dva nebo časově. Dále je hra rozdělena na poločasy. První poločas končí, když jeden z týmů dosáhne 8 bodů (při hře na 15 bodů). Bod platí, pokud útočící hráč nahraje svému spoluhráči, který stojí všemi svými body v nepřátelské koncové zóně a přihrávku přijme, aniž by mu vypadla z rukou. Bod neplatí, pokud hráč s diskem setrvačností doběhne do koncové zóny. V takovém případě určí pivot v nejbližším místě na základní čáře. Po dosažení bodu si týmy vymění své koncové zóny a ze své základní čáry rozehrává tým, který skóroval.

Rozehrávání: na začátku hry se zvolení kapitáni obou družstev dohodnou (vylosují), který tým bude rozehrávat a jakou koncovou zónu bude bránit. Při rozehrávce musí oba týmy plně stát ve své koncové zóně a z každého týmu zvedne jeden hráč ruku jako znamení, že je tým připraven. Poté může rozehrávající hráč vyhodit disk. Jakmile je disk rozehrán, nesmí se hráč rozehrávajícího týmu dotknout disku dřív, než se jej dotkne nebo rozehraje druhý tým. Takto se rozehrává po každém dosaženém bodu a na začátku druhého poločasu se rozhodnutí ze začátku hry vymění.
Rozehrávání během hry: před rozehrávkou musí rozehrávající hráč držet disk, nahlas odpočítat od tří a říct „Disk In“. Poté může rozehrávat a nejbližší bránicí hráč (marker) počítá nahlas a zřetelně do deseti sekund. Pokud napočítá dříve, než hráč rozehraje, je nahlášeno zdržování a dochází k „Turnoveru“ (viz sekce turnover).

Aut: aut je tehdy, když se disk dostane do kontaktu s čímkoli, co je v autové zóně (mimo hrací plochu). Když disk letí do autu, ale vrátí se zpět do hřiště, není to aut. Pokud jej hráč chytí mimo aut a doběhne setrvačností do autu, aut neplatí. Pokud se hráč odrazí z hřiště, disk chytne mimo hřiště ve vzduchu a stihne jej odehrát, ještě než dopadne, není to aut. Bránící hráči se počítají pořád do hřiště. Útočící hráč je v hřišti, dotýká-li se pouze hřiště nebo se z hřiště odrazil. V autu, dotýká-li se autu nebo se z něj odrazil. Pokud se disk nachází v autu a dostal se do něj přes koncovou zónu, rozehrávající hráč, určí pivot mimo koncovou zónu nejblíže místu opuštění hřiště. Při rozehrávání autu určí rozehrávající hráč pivot v bodě, kde disk opustil hřiště. Poté může disk rozehrát.

Bránění: rozehrávajícího hráče může bránit pouze jeden protihráč. Bránění je bezkontaktním tudíž se rozehrávajícího hráče nesmí dotýkat. Pokud se jej dotkne, je hlášen faul a rozehrávání je opakováno. Bránící hráč musí být od házeče vzdálen nejméně na šířku disku. Další bránící hráči musí být nejméně tři metry od rozehrávajícího.

Faul: za faul je považován jakýkoli nenahodilý kontakt mezi dvěma a více hráči. Disk v držení hráče je brán jako součást těla. Faul hlásí pouze faulem dotčená osoba. Pokud tým, vůči kterému je faul hlášen s rozhodnutím nesouhlasí, může kontestovat.

Kroky: hráč, který chytí disk, musí zastavit v nejkratší možné době od chycení disku a během setrvačného běhu nesmí změnit směr.

Turnover: je změna týmu držícího disk.

Odkazy:
Česká asociace létajícího disku (ČALD)
Středoškolská liga frisbee - ČALD | ZAZO.cz
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).